Az oldal használatával elfogadja az Adatvédelmi irányelvben foglaltakat.
leaf icon Zöld és Klímavédelmi Csoport

A Zöld és Klímavédelmi Csoport 2022 áprilisában jött létre önálló csoportként a Főépítészi és Műszaki Irodán.

A Zöld és Klímavédelmi Csoport feladatkörébe tartoznak az alábbi ügyek:

A kerület környezeti és természeti elemeinek védelmével, összehangolásával kapcsolatos helyi döntések és vélemények előkészítése
Közreműködés a külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálathoz kapcsolódó szakmai, egyeztetési, lebonyolítási feladatokban
A környezet állapotáról szóló lakossági tájékoztatások előkészítése
Klímavédelmi, környezetvédelmi célú lakossági szemléletformálási munkák
Zöldfelületi stratégia kidolgozása, végrehajtásának koordinálása
Magasabb rendű környezetvédelmi jogszabályok véleményezése
Zöldfelületekhez, fásításhoz kapcsolódó tájékoztatás
Továbbá a Zöld és Klímavédelmi Csoport feleadatkörébe tartozik Budafok-Tétény Klímastratégiájához és Környezetvédelmi programjához kapcsolódóan azok készítésével, felülvizsgálatával, követésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Fakivágási kérelemmel kapcsolatos ügyekben a Hatósági Iroda illetékes eljárni.
Önkormányzati közterületen történő faültetés, illetve a közterületen található fák karbantartásának ügyében keresse a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Irodát.

A Csoport elérhetősége: tajepiteszet@bp22.hu

Kapcsolat
phone icon
06-1 207-0492