Lomtalanítás és veszélyes hulladék gyűjtés a kerületben

Az idei lomtalanításra március 26. és április 4. között kerül sor. A társaság körzetekre osztotta a kerületet, amelyekből koncentráltan, egy-egy nap alatt szállítja el a lomokat.

Az elszállítást az előző évek gyakorlatával megegyező módon, kizárólag a kihelyezést követő napon végzi az FKF. A lomok kikészítésének pontos időpontjáról és módjáról az FKF értesítő útján előzetesen, írásban tájékoztatja az érintett lakosságot. Újdonság, hogy a lakosság megnézheti a lakcímére vonatkozó pontos lomkikészítési dátumot a társaság honlapján közzétett lomtalanítási térképen is.

Lomtalanítás alkalmával kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútorok, ágybetétek, szőnyegek) helyezhető ki. Továbbra is tilos a lomnak nem minősülő hulladékféleségek kihelyezése, mint pl. a háztartási (kommunális) hulladék, szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl. papír, műanyag, fém, üveg), elektromos és elektronikai hulladék, építési és bontási törmelék (pl. mosdókagyló, fürdőkád, csempe és törmeléke, használt nyílászárók), sitt, föld, síküveg, zöldhulladék, textil, ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék. Ugyancsak szigorúan tilos veszélyes hulladék kihelyezése.

Az FKF kéri a lakosokat, hogy:

  • a lomot a lakóházuk előtti, hulladékgyűjtő járművekkel jól megközelíthető közterületre helyezzék ki;
  • a társasházak lehetőség szerint jelöljenek ki egy területet, ahová a lakosság lerakhatja a lomokat;
  • zöldterületre ne pakoljanak, óvják a környezetet.

 

Az FKF által szrvezett lomtalanítás mellett Budafok-Tétény Önkormányzata a Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. közreműködésével, ismételten három helyszínen alakít ki veszélyes hulladék átvevő pontokat a lakosság részére. 
A háztartásokban keletkező, veszélyes és speciális kezelést igénylő hulladékok, lakosságtól való átvételét és elszállítását idén is a Faragó Környezetvédelmi Kft. munkatársai végzik.

A veszélyes hulladékokat - körzetenként - az alábbi gyűjtőpontokon lehet leadni, a megadott napokon, 8 és 17 óra között:

  • 2023. március 29.  Barackos út – Diótörő utca sarok          
  • 2023. március 31.  Nagytétényi út – Vegyszer utca sarok   
  • 2023. április 05.     Anna utca 49. (Elágazás park)  

Bízunk benne, hogy ezzel is segítjük a felelős, környezettudatos lakossági szemlélet megerősítését e tekintetben is, hogy a veszélyes hulladékok megfelelő és szakszerű kezelést igényelnek. 
Környezetünk védelme közös érdekünk, közös felelősségünk!
A veszélyes hulladékok kerületi lakcímkártya bemutatásával adhatók le!

Hulladék megnevezése Átvehető mennyiség családonként
Irodatechnikai hulladékok (toner, nyomtató patron)   2-5 db
Fáradt olaj   10-15 l
Oldószerek, hígítók   5-10 l
Veszélyes anyaggal szennyezett göngyöleg   korlátlan
Hajtógázos flakonok   korlátlan
Növényvédő szerek   10-30 kg
Fénycsövek, izzók ( nem törött! )   10-20 db
Festék maradékok ( oldószeres )   10-15 doboz
Gyógyszer hulladékok   korlátlan
Elemek   korlátlan
Akkumulátorok    2-4 db
Diszperziós festékek   10-15 vödör
Elektromos/elektronikus berendezések hulladékai, ezen belül: hűtőgépek, klímaberendezések 2-6 db
monitorok, képcsöves berendezések 1-2 db
egyéb informatikai és távközlési berendezések, háztartási kisgépek korlátlan
Használt gumiabroncsok   4-8 db
Étolaj   korlátlan
Mosószerek   korlátlan
Ismeretlen eredetű laborvegyszerek   2-5 l
Olajszűrő, olajos felitató anyagok   10-20 kg
Azbeszttartalmú építőanyag (hullámpala hulladék)   10-20 db