Az oldal használatával elfogadja az Adatvédelmi irányelvben foglaltakat.
2023-02-06
FŰTS OKOSAN – A HELYTELEN FATÜZELÉS KOCKÁZATAI

Magyarországon a hulladékok nyílt téri vagy háztartási tüzelőberendezésben történő égetése több mint 15 éve jogszabályilag tilos, mégis gyakran találkozhatunk ennek ellentmondó gyakorlattal. Pedig a jól megválasztott tüzelő nemcsak otthonunk melegét adja, de óvhatjuk vele a környezetet, az egészségünket és akár pénztárcánkat is.

Mit szabad és mit nem?

A jogszabály alapján a kezeletlen fa és a papír kivételével tilos minden hulladék így az alábbiak elégetése is:
Ezen anyagok elégetésekor a bennük található, vagy kezelés következtében felhordott, különböző mérgező vegyületek a levegőbe és a hamuba kerülnek, ezáltal szennyezve a környezetet, közvetlenül károsítva az egészségünket. Ezen túl, a nem rendeltetésszerű használat miatt a fűtőkészülék garanciáját is elveszíthetjük.
Bár a jogszabály nem részletezi külön a tüzeléshez felhasználható kezeletlen fák csoportját, elsősorban az ún. keményfák (pl.: akác, tölgy, bükk) ajánlottak fűtési célra. Ezek fűtőértéke nagyjából 30 százalékkal jobb, mint a gyengébb fafajtáké (pl.: nyárfa, jegenyefenyő).
A fa típusa mellett, annak nedvességtartalma is befolyásolja a fűtőértéket. Egy frissen kivágott fa tömegének a fele víz, az ilyen fa elégetése pedig kimondottan környezetkárosító. A nedves fa égetése közben sokkal több korom és egyéb, környezetre káros anyag keletkezik. Kerüljük az olyan fákat is, melyeket korábban vegyszerrel, gombaölőszerekkel kezeltek, ugyanis a kéményen távozó füsttel mérgező, rákkeltő anyagok kerülnek a levegőbe.

Önkormányzati segítség a környezetbarát fűtéshez

Önkormányzatunktól igényelhetőek támogatások, melyek segítségével könnyebb lehet a rezsiköltségek kifizetése vagy a környezetbarát fűtőanyag, tűzifa beszerzése. Szükség esetén éljenek vele és keressék a Szociális Ellátási Csoport munkatársait!
  • Szociális tűzifa támogatás – Az  Önkormányzat a rászorulók részére egy erdei köbméter hasított tűzifát biztosít. A fát felhasogatva, azonnal felhasználható módon szállítja házhoz az Önkormányzat. A támogatás egy évben csak egyszer igényelhető.
  • Téli tüzelő támogatás – A természetbeni mellett lehetőség van anyagi támogatás igénybevételére is. Ez főleg azoknak lehet előnyös, akik szénnel, esetleg gázpalackkal fűtenek. A szociális tűzifa és a téli tüzelő támogatás egyszerre nem vehető igénybe.
  • Lakhatási támogatás – A villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás, internet használat díja, lakbér díjához, valamint a közös költséghez való lakhatási hozzájárulás.
  • Hátralékkezelési támogatás – Adósságnak minősül a lakhatási költségek körébe tartozó közüzemi díjtartozás, lakbér, több lakást tartalmazó lakóépületeknél, háztömböknél központi fűtési díjtartozás, közösköltség-hátralék, valamint az épület- és fűtéskorszerűsítéssel járó külön költség hátralék.
  • Rendkívüli települési támogatás – Jövedelemhatárhoz kötött, igazolással alátámasztott, nem várt többletkiadás keletkezése, vagy rendkívüli élethelyzet kialakulása esetén vehető igénybe, ami szintúgy enyhítheti a fűtési időszak kiadásait a kerületi háztartásokban.
  • Kiegészítő rezsitámogatás – A Képviselő-testület 2022 októberi ülésén egyhangúlag döntöttek egy új támogatási forma, a kiegészítő rezsitámogatás bevezetéséről. A támogatás havi összege a téli időszakban (novembertől márciusig) havi 15 000 Ft, és a támogatás egy téli időszakra megállapítható. Aki egy évre elosztva kéri a támogatást, ő kérelem benyújtásától számított egy évig havi 6 250 Ft összegű hozzájárulásban részesülhet. Mindkét esetben évi 75 000 Ft támogatást nyújt az Önkormányzat az érintett háztartásoknak. A támogatás akkor is igénybe vehető, ha valaki már kérte valamely másik önkormányzati szociális támogatást. Fontos, hogy a rezsitámogatást egy háztartáson belül csak egy személy igényelheti.
Az Önkormányzat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatásokról szóló 1/2015. (II.9.) önkormányzati rendeletét decemberben egyhangúlag módosította a Képviselő-testület. Ennek eredményeképpen, a téli tüzelő támogatás és a hátralékkezelési támogatás összege is jelentősebben emelkedett 2023. január 1-től.
Látogasson el Kisokosunkba, olvassa el a Fűts okosan! cikkünket és tudjon meg többet a helyes fatüzelésről és a helytelen tüzelés veszélyeiről.
Kapcsolat
phone icon
06-1 207-0492