A Zöld és Klímavédelmi Csoport 2022 áprilisában jött létre önálló csoportként a Főépítészi és Műszaki Irodán.

A Zöld és Klímavédelmi Csoport feladatkörébe tartoznak az alábbi ügyek:

Továbbá a Zöld és Klímavédelmi Csoport feleadatkörébe tartozik Budafok-Tétény Klímastratégiájához és Környezetvédelmi programjához kapcsolódóan azok készítésével, felülvizsgálatával, követésével, végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.

Fakivágási kérelemmel kapcsolatos ügyekben a Hatósági Iroda illetékes eljárni.
Önkormányzati közterületen történő faültetés, illetve a közterületen található fák karbantartásának ügyében keresse a Városfejlesztési- és Üzemeltetési Irodát.

A Csoport elérhetősége: tajepiteszet@bp22.hu